Štampanje knjiga

knjige sa tvrdim povez
knjige sa mekim povezom

Svaka knjiga se sastoji od korice i knjižnog bloka. Korica je omotnica knjige koja ima ulogu da svojim dizajnom privuče pažnju kupca i zaštiti unutrašnjost knjige od oštećenja, a knjižni blok je celina koja se nalazi unutar korica. Knjižni blok najčešće čine: naslovna stranica, predgovor, tekst same knjige, pogovor, spisak literature i tekst sa bitnim informacijama o autoru. Osnovni element knjižnog bloka je stranica i sve stranice moraju biti urađene po istom principu kako bi knjiga bila uredna i pregledna. Svaka stranica u knjizi se sastoji od sloga (tekst i eventualne ilustracije), belih margina i oznake strane (broj ili slovo).

Naša firma se bavi štampom knjiga i u manjim i u većim tiražima u bilo kom formatu. Najčešće se knjige štampaju u formatima srednje veličine - B5 ili A5, a ređe u većim formatima i manjim tzv. džepnim formatima. Uglavnom se koriče mekim – broširanim povezom ili tvrdim povezom

Pored štampe knjiga, mi se bavimo i dodatnim uslugama kao što su: dizajn korica, ilustracija stranica, prekucavanje i lektura teksta. Cena štampe knjiga uvek zavisi od tiraža, od formata stranice, od broja strana, od kvaliteta hartije, kao i od načina izrade korica i uvek se daje na upit.

© Copyright. Sva prava zadržana | Dizajn: Copy Land d.o.o.