Grafički dizajn

Mi nudimo usluge grafičkog dizajna svih vrsta reklamnog i poslovnog materijala: vizit – karti, flajera, pozivnica, brošura, kataloga, memoranduma, koverata, plakata, nalepnica itd. u skladu sa vizualnim identitetom vaše firme.

U sklopu grafičkog dizajna vršimo i obradu fotografija kao i prekucavanje i lekturu teksta. Nakon odobrenja dizajna vršimo uslugu grafičke pripreme u skladu sa tehnikom štampe koja će biti korišćena za konkretan proizvod.

Logo dizajn Copy land

Vizuelni identitet firme

Izrada logoa

Vizuelni identitet ili knjiga standarda je skup određenih pravila na osnovu kojih se jedna firma vizuelno predstavlja tj. na osnovu kojih štampa svoj poslovni i reklamni material i uređuje web-stranice i stranice na društvenim mrežama, a često su tu i pravila za uređenje enterijera firme i radnih uniformi i odeće za zaposlene. Ukratko rečeno, vizuelni identitet je imidž jedne kompanije.

Najvažniji element vizuelnog identiteta jedne firme je logo. On mora biti poseban, jednostavan i upečatljiv, ali isto tako mora pozitivno delovati na klijente jer doprinosi stvaranju ugleda firme i samim tim doprinosi stvaranju poslovnih rezultata. Pored logoa firme, drugi bitni elementi su i naziv firme, a mogu biti i font koji firma koristi u poslovnoj komunikaciji i određena boja koja će pratiti grafička rešenja koja su deo vizuelnog identiteta.

Logo dizajn Copy land

© Copyright. Sva prava zadržana | Dizajn: Copy Land d.o.o.