Štampanje fascikli

Izrada i stampa fascikli Copy land

Fascikle predstavljaju u svakoj firmi neophodan poslovni i reklamni material. Mi imamo mogućnost izrade fascikli i u malim i u velikim tiražima. Prema svojoj nameni uglavnom su to fascikle za firme i ustanove, advokatske kancelarije, ali i fascikle za decu, fascikle za portfolio, fascikle za račune i dokumenta.

Najčešće ih radimo u offset štampi, ali i u digitalnoj štampi, naročito kada su u pitanju fascikle u malim tiražima ili izrada fascikli na komad.

Fascikle se najčešće izrađuju od kunzdruk papira debljine 250 – 350g i plastificiraju sa spoljne strane mat ili sjajno. Takođe se mogu izrađivati i na specijalnim grafičkim papirima – reljefnim, sedefastim, recikliranim, ekološkim, sintetičkim itd., a mogu biti obogaćene i specijalnim efektima kao što su: parcijalni uv-lak, foliotisak, blinddruk itd.

Fascikle mogu biti različitih oblika, ali uglavnom takvog da u njih mogu stati papiri formata A4. Radimo ih sa klapnama (dve, tri ili više) ili džepom, sa ili bez proreza za vizit kartu.

Folderi za avio karte, račune, dokumenta...

Kada izrađujemo fascikle u malim formatima najčešće su to folderi za avio-karte, ali i razne druge vrste foldera u koje se mogu spakovati različita dokumenta ili reklamni materijal. Najčešće su dimenzija 105 x 220mm, ali mogu biti i u bilo kojoj drugoj dimenziji po želji.

Za ovakve fascikle malih dimenzija važi sve isto kao i za klasične fascikle, i kada je u pitanju izrada, i vrste papira, i sve vrste dorade, a mogući su takođe i mali i veliki tiraži kada je u pitanju štampa.

Omoti spisa

Omoti spisa se rade za advokatske kancelarije, javne beležnike - notare i javne izvršitelje. Oni predstavljaju fascikle / omotnice koje služe za odlaganje svih akata vezanih za svaki pojedinačni predmet.

Štampamo ih digitalnom i ofset štampom, na 300 – 350g papiru – printokartu, hromokartonu ili kundzdruku, u dimenziji od A3 do SRA3 formata. Uglavnom se štampaju crno-belo, jednostrano ili dvostrano, ali ih po želji radimo i u koloru.

Ovakve fascikle se rade uglavnom bez plastifikacije i bez unutrašnjih klapni i džepova

Ukoliko želite da Vam, pre same štampe, uradimo dizajn za omot spisa ili pripremu za štampu, potrebno je da nam dostavite Vaš logo (ukoliko ga imate) i sve neophodne podatke i rubrike koje taj omot treba da sadrži u skladu sa Vašom delatnošću.

© Copyright. Sva prava zadržana | Dizajn: Copy Land d.o.o.