Prekucavanje teksta

Prekucavanje teksta Beograd, Slavija Copy land

Nudimo uslugu prekucavanja pisanih i štampanih tekstova u ćirilici i latinici, za seminarske, diplomske, maturske radove, knjige, i drugi štampani materijal. U sklopu ove usluge nudimo i ubacivanje tabela i grafikona i prethodno obrađenih slika.

Cena usluge prekucavanja teksta se uvek daje na upit i uvek zavisi od vremena koje je potrebno da se završi kompletan posao, tj. broja stranica i kompleksnosti samog teksta.

Neophodno je da pisan tekst koji se dostavlja na prekucavanje bude čitljiv. U suprotnom, naknadna korekcija kucanog teksta zahteva dodatno vreme i, samim tim, više košta.

Korektura i lektura teksta

Korektura i lektura podrazumevaju dve vrste uređivanja teksta. Lektura predstavlja otklanjanje pravopisnih, gramatičkih i stilskih grešaka, a korektura predstavlja uklanjanje slovnih i znakovnih grešaka.

Ove vrste obrade teksta su veoma važne, naročito kada su u pitanju knjige i časopisi, ali i poslovna dokumentacija u koju spada i reklamni materijal poput brošura, kataloga, flajera i sl.

© Copyright. Sva prava zadržana | Dizajn: Copy Land d.o.o.