Brošure, katalozi, lifleti

Izrađujemo sve vrste brošura, kataloga i lifleta u većim i manjim tiražima.

Pod izradom podrazumevamo celokupan proces - izradu idejnog rešenja u skladu sa vašim zahtevom, proces dizajniranja, štampu i doradu štampanog proizvoda.

Ovi materijali se uglavnom štampaju tehnikom offset štampe kada su u pitanju veći tiraži, a tehnikom digitalne štampe kada su u pitanju manji tiraži.

Brošure

brosura sa tvrdim povezom

Brošure su knjige manjeg obima, a prema UNESCO-ovoj definiciji iz 1964. godine, brošure su neperiodične publikacije od najmanje 5, a najviše 48 stranica, ne računajući omot. One se uglavnom koriče klamovanjem.

Brošure, u odnosu na flajere i liflete, s obzirom da imaju više stranica, daju više informacija kupcima o vašoj firmi, vašim proizvodima, uslugama i uopšte delatnosti kojom se bavite. Zbog svog sadržaja neizostavan su deo sajmova, konferencija, kongresa i nezaobilazne kao vid reklame u gotovo svakoj vrsti delatnosti.

Uglavnom se za izradu brošura koriste premazni papiri koji deluju elegantnije, a neretko izrađujemo i brošure od recikliranih i ekoloških papira. Zbog relativno manjeg broja strana, za povez se uglavnom koristi klamovanje.

Katalozi

katalog

Katalozi su knjige sa prikazom proizvoda i usluga jedne kompanije, njihovim cenama, slikama i detaljnim opisom. Mogu biti objavljeni u štampanoj i elektronskoj formi. Mi smo u mogućnosti ponuditi obe vrste izrade kataloga.

Kada su u pitanju štampani katalozi, oni imaju više strana nego brošure, pa samim tim i više prostora za detaljniji prikaz svega onoga na šta se kupcu želi skrenuti pažnja. Katalozi se, prilikom svoje izrade, planiraju za korišćenje u dužem vremenskom periodu, pa se u njihovoj

izradi uglavnom koriste kvalitetni čvršći papiri – premazni, reciklirani, ekološki i dr., a koriče se uglavnom mekim povezom ili tvrdim koricama.

Lifleti

liflet

Lifleti su reklamni material koji je štampan na jednom listu i presavijen na jednom ili više mesta i tako dobio više stranica. Zbog svoje relativno niske cene, veoma često se koriste u reklamnim kampanjama i samim tim dolaze do velikoh broja potencijalnih kupaca. Redovan su reklamni material na sajmovima i različitim skupovima, u mnogim prodavnicama i bankama.

Uglavnom se izrađuju od debljeg papira u odnosu na flajere, najčešće u formatu A4 i savijaju na dva mesta kako bi dobili šest zasebnih stranica.

Lifleti, da bi skrenuli pažnju ciljne grupe kupaca, moraju biti adekvatno dizajnirani, pregledni, sa jasnom porukom.

Lifleti mogu biti izrađeni i u luksuznijoj varijanti: od specijalnih vrsta papira kao što su reljefni, sedefasti, ekološki; od papira veće gramaže; mogu biti plastificirani, sa uv-lakom, neobičnog oblika itd.

© Copyright. Sva prava zadržana | Dizajn: Copy Land d.o.o.