Brošure i katolozi

Izrađujemo sve vrste brošura i kataloga u većim i manjim tiražima. To podrazumeva kompletan dizajn brošura i kataloga i različite vrste štampe na papirima različitog sastava i kvaliteta. U mogućnosti smo da izradimo i brošure i kataloge na recikliranom papiru.

Takođe radimo profesionalnu doradu štampanog materijala u smislu savijanja, povezivanja, klamovanja i td., što podrazumeva da dobijate gotov prizvod.

brosura Copy land
  • Kontakt podaci

  • Adresa: Nemanjina 40, Slavija, TC Futura
  • Telefon: +381 11 3650168
  • Mob.: +381 63 7618 140
  • Email: office@copyland-bg.com
  • Web: http://copyland-bg.com/