Skeniranje

skeniranje Copy land

Skeniranje predstavlja proces prebacivanja štampanog materijala u digitalni format. Najčešće se vrši da bi se dokumentacija i fotografije arhivirale, sačuvale od propadanja, ali često i da bi se na istim mogla izvršiti dodatna obrada.

Kada su u pitanju materijali koji su ukoričeni ili na bilo koji način povezani tako da ih je nemoguće raskoričiti ili im razdvojiti stranice, neophodno je pažljivo ručno otvarati stranicu po stranicu za skeniranje. Kada to nije slučaj, kada je moguće raskoričavanje tj. razdvajanje pojedinačnih listova, imamo automatske uvlakače papira koji znatno ubrzavaju proces skeniranja i omogućavanju skeniranje velikog broja stranica u veoma kratkom roku. Imamo mogućnost skeniranja u jpg, pdf i tif format.

Pored skeniranja, nudimo i uslugu obrade skeniranog materijala.

Arhiviranje materijala je moguće na cd, dvd, a moguće je i slanje mejlom.

Prebacivanje pdf i jpg fajlova u word

Ukoliko imate određeni fajl sa tekstom u pdf ili jpg formatu, a taj tekst Vam je neophodan u word formatu kako biste na njemu vršili određene korekcije, imamo mogućnost da izvršimo takvu uslugu. Takođe, ako imate odštampan ili kopiran tekst, a potrebna Vam je takva usluga, mi te stranice možemo skenirati i tekst prebaciti u word fajl.

Tekst može biti i na ćirilici i na latinici, a pored srpskog, može biti i na bilo kom drugom jeziku.

Kvalitet teksta koji dobijete optičkim prepoznavanjem zavisi od kvaliteta samog teksta u originalnom fajlu.

Na zahtev, mi možemo vršiti i sređivanje teksta u skladu sa originalnim tekstom, kada je reč o srpskom i engleskom jeziku.

© Copyright. Sva prava zadržana | Dizajn: Copy Land d.o.o.