Copy Land d.o.o Beograd

Nemanjina 40, TC Futura, drugi sprat

11000 Beograd

Telefon: 011/3650168, 0637618140

PIB: 107291245

office@copyland-bg.com

Privredno društvo za trgovinu i usluge Copy Land d.o.o. Beograd - društvo sa ograničenom odgovornošću, Sedište: Trebinjska 25/10, 11010 Beograd

Društvo registrovano kod Agencije za privredne registre pod rednim brojem:

BD 128034/2011, Matični broj: 20775670

Račun društva kod OTP Banke - Dinarski račun: 325-9500700034897-70, šifra pretežne delatnosti: 1812

  • Kontakt podaci

  • Adresa: Nemanjina 40, Slavija, TC Futura
  • Telefon: +381 11 3650168
  • Mob.: +381 63 7618 140
  • Email: office@copyland-bg.com
  • Web: http://copyland-bg.com/