Izrada i štampa deklaracija

Izrada deklaracija Beograd, Slavija Copy land

Izrađujemo deklaracije za različite proizvode. Izrada deklaracija podrazumeva unošenje svih neophodnih podataka o proizvodu u određeni format, a sve prema važećim pravilnicima o deklarisanju.

Svaka vrsta proizvoda zahteva drugačiji tip deklaracije a ono što je uglavnom zajedničko za sve deklaracije je da poseduju podatke o tačnom nazivu artikla, poizvođaču, zemlji porekla, načinu upotrebe, roku trajanja, sastavu.

Deklaracije mogu biti u različitim dimenzijama, a najčešće se izrađuju pravougaone, kvadratne i kružne deklaracije. Štampa deklaracija se uglavnom radi na papirnim nalepnicama - muflonu, a neretko i na PVC foliji. U mogućnosti smo uraditi deklaracije i u neobičnim oblicima, kao i providne deklaracije, deklaracije u jako malim i izuzetno velikim tiražima.

Deklaracije sa bar kodom i deklaracije sa QR kodom

Prema Zakonu o trgovini predviđeno je da od 31. januara 2020. godine, sva roba u maloprodaji mora biti označena mašinski čitljivom oznakom tj. mora da ima bar kod ili QR kod. Pored toga deklaracija mora da sadrži i podatke o:

  • Nazivu i vrsti robe,
  • tipu i modelu robe u skladu sa njenom prirodom
  • količini u jedinici mere ili komadu,
  • poslovnom imenu proizvođača,
  • poslovnom imenu uvoznika (za robu iz uvoza),
  • i zemlji proizvodnje.

Deklaracija mora da bude istaknuta na vidljiv način na robi ili njenom pakovanju, neposredno pored robe na mestu prodaje i u katalogu ili drugom štampanom materijalu sa ponudom te robe koji je besplatno dostupan potrošačima na prodajnom mestu.

Svi podaci na deklaraciji moraju biti jasni, čitljivi, na srpskom jeziku i lako uočljivi.

© Copyright. Sva prava zadržana | Dizajn: Copy Land d.o.o.