NCR blokovi

U NCR blokove spadaju blokovi faktura, blokovi otpremnica, priznanica, dostavnica, reversa i svih drugih obrazaca koji se štampaju na samokopirajućem papiru, tj. zahtevaju automatsko dupliranje.

Štampa NCR blokova u manjim tiražima je uglavnom u jednoj boji, a za veće tiraže radi se i u više boja. Uglavnom se štampaju u A formatima - A4, A5 i A6, a naravno, na zahtev, mogu se izraditi i u drugačijim formatima. Jedan blok ima uglavnom sto listova i uvek se izrađuju jednostrano.

NCR blokovi opciono mogu biti sa perforacijom - tačkicama po kojima se lakše cepa papir i sa numeracijom - brojevima strana.

Copy Land vam nudi, pored štampe, i kompletan dizajn NCR blokova u skaldu sa vašim zahtevom.

ncr blok 3
ncr blok 2
ncr blok 3

© Copyright. Sva prava zadržana | Dizajn: Copy Land d.o.o.