Memorandumi za firme

Izrada i stampa memoranduma Copy land

Memorandum predstavlja zvanični dokument jedne firme ili ustanove. U svom zaglavlju sadrži sve njene zvanične podatke: logo, naziv firme, adresu, matični broj, PIB i šifru delatnosti, a može sadržati i neke dodatne podatke koji su bitni za firmu odn. ustanovu.

Ovakav dokument služi kao okvir za pisanje raznih poslovnih i službenih pisama i dopisa, faktura, otpremnica i sl.

Memorandumi se najčešće štampaju na A4 formatu, u jednoj, dve boje ili u punom koloru, na offset papiru, debljine od 80-100g. Možemo ih izraditi i na bilo kojoj drugoj vrsti papira, kao što je npr. reciklirani papir, a umesto formata A4 mogu se raditi i na letter formatu.

Cene štampanih memoranduma zavise od vrste papira i tiraža u kom se izrađuju.

Memorandum u Word-u

Ukoliko Vam nije potreban memorandum u štampanoj formi već samo u elektronskoj formi, za slanje poslovnih dokumenata – faktura, dopisa i sl. putem mejla, mi Vam u tom slučaju možemo uraditi dizajn za memorandum u word-formatu.

Ovakav memorandum možete odštampati po potrebi na vašem kancelarijskom štampaču.

© Copyright. Sva prava zadržana | Dizajn: Copy Land d.o.o.