Prekucavanje i lektura teksta

Prekucavanje po broju strana

(A4 format, font Arial, veličina 12, cena po započetoj stranici)

1-10 11-50 51-100 100+
200.00 150.00 100.00 na upit

Vršimo uslugu prekucavanja štampanog i pisanog teksta i uslugu prebacivanja teksta iz ćiriličnog u latinično pismo i obrnuto. Takođe vršimo i lekturu, kao i modifikovanje i oblikovanje pisanih dokumenata.

Cene u tabeli se odnose samo na prekucavanje štampanog ili čitko pisanog teksta. Svako posebno oblikovanje pisanih dokumenata kao i unošenje tabela ili slika se naplaćuje kao priprema za štampu po započetom satu. Takođe, svaka naknadna korekcija završenog posla (prekucanog teksta) naplaćuje se kao priprema za štampu po započetom satu.

  • Kontakt podaci

  • Adresa: Nemanjina 40, Slavija, TC Futura
  • Telefon: +381 11 3650168
  • Mob.: +381 63 7618 140
  • Email: office@copyland-bg.com
  • Web: http://copyland-bg.com/