Dorada štampanog materijala

Cene za poslove dorade

rezanje - po rezu i listu 1.50
bigovanje / savijanje - po bigu i listu 1.00
zaobljavanje uglova / ćoškarenje - po uglu 1.00
zumbanje / bušenje rupa po listu 0.50
perforacija po listu 1.00
heftanje / klamovanje do 15 listova 1.00
heftanje / klamovanje od 15 - 100 listova 2.00
heftanje / klamovanje od 100 listova 4.00
mašinsko katovanje / sečenje folije po metru 375.00
Uslužno lepljenje folije po metru 600.00
  • Kontakt podaci

  • Adresa: Nemanjina 40, Slavija, TC Futura
  • Telefon: +381 11 3650168
  • Mob.: +381 63 7618 140
  • Email: office@copyland-bg.com
  • Web: http://copyland-bg.com/